Návrh loga a jeho varianty


Vždy klientovi ukazujeme ten nejlepší rozpracovaný návrh loga do několika variant. Variantou se rozumí upravaný „ohnutý“ původní nápad, který vychází většinou z nějakého symbolu tvořícího základ loga. Změny bývají v okolí tohoto symbolu jako např. barva, písmo názvu loga, tvar podkladu nebo rámečku. Úprava samotného symbolu ve variantě pak může spočívat třeba v zrcadlovém otočení, rotaci, změně barvy, případně i drastyčtější úpravě, jako je zjednosušení grafického prvku, deformaci apod. Vše se odvíjí od nápadu, pracnosti a kvalitě možných variant.

Takto vznikají další plnohodnotná loga ze kterých si klient vybírá. Vybrané logo je pak rozpracováno do finální podoby včetně manuálu použití.

 
 

Ukázka návrhů několika log a jejich variant

 

varianty-loga