Atribuce a atribuční modely

Atribuce

Přisuzování.

Atribuční modely v Google Analytics

  1. Poslední interakce
  2. První interakce
  3. Lineární
  4. Vážený

Další zdroje