KPI report

Přehled důležitých ukazatelů na jednom místě.

Musíme si je nejdříve stanovit. V různých fázích projektu jsou různé ukazatele výkonnosti (KPI).

Slouží jako zpětná vazba ke změnám, úpravám a činnostem ve firmě. 

Měří se a sledují trendy, možnost predikcí do budoucnosti. 

Nemá smysl dělat tabulky pro tabulky.

Nemá moc smysl u malých rozpočtů. 

Pravidelnost.

Musí se měřit, dle toho řídit.

Zdroje a příklady