PNO – podíl nákladů na obratu

podíl nákladů na obratu. Tento ukazatel nám říká, kolik procent na obratu tvoří náklady. Např. PNO = 20% vyjadřuje, že na stokorunový obrat je potřeba vynaložit 20 Kč.