RFM analýza

RFM analýza – Recency, Frequency, Monetary value – je základní analýza o zákaznících a jejich chování z pohledu nakupování. I z této jednoduché základní analýzy je možné více porozumět svým zákazníkům.

RFM analýza dělí zákazníky do třech základních segmentů:

  • Recency – počet dní od posledního nákupu („žhavost“ kontaktu)
  • Frequency – frekvence, jak často nakupují
  • Monetary value – celková hodnota transakcí (kolik u nás utratili)

Hlavní vzorečky a další pojmy

  • ARR – Annual Repurchase Rate – Kolik zákazník z tohoto roku u vás nakupovalo tento i minulý rok.
  • MRR – Monthly Repurchase Rate – Kolik zákazníků z tohoto měsíce u vás nakupovalo tento i minulý měsíc.
  • CLV – Customer Lifetime Value – Hodnota zákazníka v čase. 

Další zdroje