ROI – návratnost investic

návratnost investic. Počítá se v procentech. Pokud výsledek vyjde záporný,

pohybujeme se ve ztrátě. V kladných číslech se nám naopak generuje zisk.

ROI = (obrat – náklady) / náklady * 100