Transakce

stav, kdy návštěvník vykonal určitou akci, která je pro majitele webu cílem. Obecně se může se jednat o uskutečnění objednávky, odeslání formuláře, či přihlášení k odběru emailů elektronického obchodu. V našem případě se jedná o uskutečnění transakce.

U CPC počítáme s transakcí a konverzí. Transakce se berou z Google Analytics a přičítají se zdroji, který byl poslední. Konverze jdou brány z Adwords/Skliku a počítají se, pokud zdroj nebyl úplně poslední a na objednávce se „jen“ podílel.