Up-selling – „navyšovací prodej“

Up-selling – snaha prodejce zvýšit objednávku pomocí dražšího (lepšího) produktu, nebo prodávaný produkt povýšit doplňkovými službami. 

Typicky se jedná o snahu prodat např. vyšší model fotoaparátu, apod. Aby tato obchodníkova aktivita nebyla pro zákazníky obtěžující musí mít nabídka užitnou hodnotu.

Up-sell vs. Cross-sell

Up-sell se často plete se s pojmem cross-selling – křízový prodej, v některých případech ovšem oba pojmy opravdu úzce souvisí. Např. pojištění, prodloužená záruka pro kupovaný produkt může být vnímáno jako up-sell (zlepšení kvality dodávaného produktu, tedy navýšení jeho užitné hodnoty), tak i cross-sell (pokud je samotné pojištění vnímáno jako další položka e-shopu).

Dalším příkladem mohou být např. sety či různé sady. Přestože se jedná o více produktů najednou, které jsou často samostatně prodejné jedná se vlastně o up-selling nikoli o cross-selling. 

V konečném důsledku je jedno jestli danou činnost budeme nazývat tak či onak :). 

Proč je tak důležitý?

Stejně jako cross-sell, tak i up-sell navyšuje PCO – průměrnou objednávku.

Co je častý problém?

Obchodníci to buď nedělají vůbec, nebo až přespříliš. Nepřehánějte to. Když toho bude hodně, zákazník se v tom ztratí. A především se vaše doporučení stanou nedůvěryhodná.

Další spojené pojmy

Další zdroje