XML

XML – eXtensible Markup Language.

Standard, který určuje strukturu XML dokumentů:

  • jak se označují elementy,
  • jak se vnořují elementy,
  • jakým způsobem se zapisují atributy,
  • a další konstrukce.

Dokument XML neurčuje jaké tagy (značky) v dokumentu používat. Stanovuje pouze pravidla. Vy si definujete vlastní tagy a zároveň popisujete jejich obsah. Toto je zásadní rozdíl např. oproti HTML, kde jsou značky pevně dané. Tím, že vytvoříte XML dokument, zároveň definujete nový jazyk.

XML dokument

Dokument, kde je nastavené značkování podle pravidel XML:

  • Elementy jsou do sebe správně vnořeny – počáteční tag je zároveň ukončovací.
  • Veškeré entity jsou správně strukturované.

Příklady praktického využití:

Další zdroje