IMAP – Server příchozí pošty

IMAPInternet Message Access Protocol. Protokol, který zajišťuje synchronizaci emailů na serveru. Narozdíl od protokolu POP3 se emaily nestahují k vám na lokální disk. Potřebujete tedy stálé připojení k Internetu.

Výhody

  • Máte označené nepřečtené zprávy.
  • Můžete přistupovat ke schránce z různých zařízení (z PC, tabletu, mobilu,..).
  • Změnu. kterou provedete, vidíte i po připojení z jiného zařízení.
  • Záloha dat přímo na serveru.

Nevýhody

  • Potřebujete připojení k Inernetu po celou dobu práce s emaily.
  • Riziko přeplněné schránky.
  • Zabezpečení – necháváte své emaily na cizím serveru.

Nastavení IMAP

Nastavení IMAP vás bude zajímat především, pokud používáte poštovního klienta jako je MS Outlook, Thunderbird, aj. Je vždy individuální. Když nevíte, ptejte se poskytovatele webhostingu, příp. internetového připojení.

Další spojené pojmy

Další zdroje