POP3 – Server příchozí pošty

POP3Post Office Protocol – protokol, který se používá pro přístup k elektronické poště. Slouží ke stažení emailů na lokální disk. Oproti protokolu IMAP se operace nesynchronizují ve schránce. Co se děje s emaily na serveru, záleží na vašem nastavení:

  • smažou se,
  • zůstanou ve schránce,
  • automaticky se smažou po x dnech.

Výhody

  • Můžete pracovat s emaily i offline, bez připojení k Internetu.
  • Zabezpečení – nenecháváte své emaily na cizím serveru.
  • Vyhnete se přeplněné schránce – emaily stahujete na svůj disk.

Nevýhody

  • (Ne)synchronizace dat při přístupu z jiných zařízení.
  • Práce s emaily.

Nastavení POP3

Nastavení POP3 vás bude zajímat především, pokud používáte poštovního klienta jako je MS Outlook, Thunderbird, aj. Je vždy individuální. Když nevíte, ptejte se poskytovatele webhostingu, příp. internetového připojení.

Další spojené pojmy

Další zdroje