Freelo – Práce s podúkoly

Zde zjistíte, jak pracovat s podúkoly ve Freelu.

Subtasky se využívají se v těchto případech:

  • Checklist (ošetření, aby se na nic nezapomnělo).
  • Projektové řízení – úkol má na zodpovědnost 1 člověk, ale dílčí části vykonávají rozdílní lidé v rámci přiřazených termínů. Např. klient dodá podklady, grafik připraví bannery, specialista zpropaguje a projekťák převezme.

Přehled podúkolů

Každý úkol může mít libovolný počet podúkolů, které mohou řešit různí lidé.

Výpis podúkolů

Ke každému subtasku je možné přiřadit člověka, termín dokončení.

Freelo - ukázka podúkolů
Úkazka úkolu ve Freelo. Pod podúkoly by měl být souhrnný koment ke všem podúkolům.

Detail podúkolu

Zároveň je možné každý podúkol rozkliknout a vést nad ním diskuzi.

Freelo – úkázka možnosti prokliku na detail podúkolu
Freelo – úkázka možnosti prokliku na detail podúkolu

Úkol je možné rozkliknout:

  1. Proklikem na šipku po najetí kurzorem myši na podúkol.
  2. Nebo proklikem na bublinu s počtem komentářů u podúkolu (pokud je již nad podúkolem diskuze).

Takto pak může vypadat detail podúkolu

Freelo - detail podúkolu
V detail je možné přidávat další podúkoly (již bez termínů a uživatelů), nebo klasicky přidávat komentáře.

A je to. Nyní již víte, jak s podúkoly ve Freelo pracovat.

Lukáš Kolovrat